top of page
Zmeny vo vakcinácii spoločenských zvierat.

Zmena vo vakcinačnej schéme.
   
   
Očkovanie alebo vakcinácia je podanie vakcinačnej látky do organizmu zvieraťa, ktorý si následne vytvorí ochranné protilátky proti očkovanému ochoreniu. Potrebná hladina protilátok sa dokáže v tele udržať niekoľko mesiacov až rokov bez nutnosti opakovania vakcíny. Vakcíny proti vírusom, dokážu navodiť dlhodobejšiu ochranu. Bakteriálne ochorenia zväčša treba očkovať raz za 12 mesiacov.
 
Majitelia psov boli navyknutí na pravidelnú každoročnú návštevu veterinára kvôli povinnému očkovaniu proti besnote daného zákonmi Slovenskej republiky.

Zákon č 39. o Veterinárnej starostlivosti bol však pozmenený s účinnosťou od 1.11.2011. Časový interval medzi dvoma očkovaniami sa prispôsobuje vakcinačnej schéme výrobcu a to od jedného až do troch rokov. Presné znenie časti zákona týkajúceho sa očkovania proti besnote teraz znie:

...“ Vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný na vlastné náklady pri vnímavých mäsožravých zvieratách starších ako tri mesiace zabezpečiť jeho vakcináciu a revakcináciu proti besnote podľa vakcinačnej schémy výrobcu

použitej vakcíny, ......“
Na slovenskom trhu veterinárnych liekov a prípravkov sú registrované vakcíny proti besnote od viacerých výrobcov. Nie každý z nich zabezpečuje, že hladina protilátok potrebná na ochranu pred infekciou vydrží v tele zvieraťa dlhšie ako 12 mesiacov. Preto jedine váš ošetrujúci veterinár môže rozhodnúť, či je nutné preočkovať ´besnotu´ vášmu psíkovi, mačičke a fretke o jeden, dva alebo až o tri roky. Šteňa by sa malo po prvej vakcíne proti besnote preočkovať o 12 mesicov pre úplný nástup protilátok.
 
Okrem besnoty sa v komplexnej vakcíne pes očkuje aj proti iným ochoreniam ( parainfluenza vírus, psinka, parvoviróza, infekčná hepatitída, leptospiróza). Nie sú povinné zo zákona, ale niektoré z nich sú pre zviera smrteľné a leptospiróza je dokonca prenosná aj na človeka. Náklady na liečbu týchto chorôb sú vysoké a po infekcii je šanca na prežitie pomerne malá.
 
Spomínaná leptospiróza je bakteriálneho pôvodu. Prenáša sa v moči potkanov. V priebehu minulého roka sa u nás v ambulancii objavili dva potvrdené prípady u nevakcinovaných psov a oba dopadli smrteľne následkom zlyhania orgánov. Vylučovaný moč infikovaného psa je vysoko infekčný aj pre človeka. Infekcia u človeka poškodzuje obličky a pečeň. Práve na ochranu voči tomuto ochoreniu sa u psa potrebná hladina protilátok dokáže v krvi udržať maximálne 12 mesiacov.
 
Parainfluenza vírus je súčasťou ochorenia postihujúceho horné dýchacie cesty známeho pod názvom ´Kotercový kašeľ ´alebo Infekčná laryngotracheitída. Okrem parainfluenza vírusu sa na jeho klinickom prejave podieľajú ešte dva patogény : baktéria Bordetella bronchiseptica a adenovírus.
 
Proti Infekčnej laryngotracheitide / kotercovému kašľu/ existujú buď kombinované vakcíny (aj proti ostatnými inf. ochoreniam psov) alebo  vakcíny zložená zo všetkých patogénov tohoto ochorenia, Tie sú buď na podkožnú aplikáciu, alebo je aj vakcína na podanie do nosa.
Psinka, parvoviróza, infekčná hepatitída sú ochorenia vírusového pôvodu, pred ktorými je telo zvieraťa po správnej vakcinačnej schéme chránené dlhšie ako 1rok. Takže nieje nutné vakcínu proti týmto trom ochoreniam opakovať raz za 12 mesiacov.
Keď si to zhrnieme, tak raz za rok je nutné preočkovať hlavne leptospirózu, ktorá existuje aj ako samostatná vakcína a kotercový kašeľ. To sa dá urobiť kombinovanou vakcínou, kde sú aj ostatné zložky (psinka, parvoviróza, hepatitída), ktoré nie je nutné aplikovať každý rok,ale neublíži to. Alebo sa pes zavakcinuje proti leptospiróze a špeciálnou vakcínou proti kotercovému kašľu. A ďalej podľa konkrétnej použitej vakcíny sa zavakcinujú ostatné ochorenia (besnota, psinka, hepatitída, parvoviróza) raz za 1 až 3 roky.
bottom of page