top of page
​Technické vybavenie


Veterinárna medicína vyžaduje dnes aj pomerne nákladné technické vybavenie, bez ktorého si nevieme predstaviť ani diagnostiku, ani liečbu mnohých ochorení.

   
Na našom pracovisku sme vybavení:

 • RTG prístrojom Gierth HF80, systémom nepriamej digitalizácie
 • Ultrasonografickým prístrojom Esaote MyLab50 s kompletnou dopplerovskou výbavou pre vyšetrenia srdca + vyšetrenia brucha a iných orgánov
 • Dvomi inhalačným anesteziologickými prístrojomi Vetnar 2100 s kyslíkom, rajským plynom a monitorom vitálnych funkcií (dych, SpO2, kapnometer, pulz)
 • Odstraňovačom zubného kameňa a kompletným prístrojom na vŕtenie a leštenie IM3 ,aj so súpravou na skrátenie a brúsenie rezákov a stoličiek u hlodavcov
 • CryoPen®b - kryokauter na rýchle zmrazovanie tkanív (bradavice, papilomy ...)     Novinka!
 • EKG prístrojom EKG 2000
 • Ortopedickým inštrumentáriom (vŕtačka, oscilačná pílka, vybavenie pre liečbu zlomenín platničkami, klincami a externými fixátormi)
 • Artroskopickým inštrumentáriom ​
 • Endoskopickou vežou, rigidnými endoskopmi pre vyšetrenie horných dýchacích ciest, zvukovodu, nosa 
 • Inštrumentáriom na laparoskopické operácie
 • Hematologickým analyzátorom Heska
 • Biochemickým analyzátorom Idexx pre biochemické vyšetrenie krvi (základné + žlčové kyseliny, kortizol, tyroxín)
 • Speed Reader Analyzátor - stanovenie Progesterónu, CPSE, cCRP    Novinka!
 • Mikroskopom Olympus CH20
 • Odstredivkami na spracovanie vzoriek trusu, moču a krvi
 • Čítačkou mikročipov
bottom of page