top of page

O nás: Veterinári

Našu prax založil Laco Smatana v roku 1997. Spočiatku pracoval sám, postupne sa naša prax rozrástla o ďalších zamestnancov.
Momentálne pracujeme v zložení: piati veterinárni lekári, tri veterinárne sestry a dve recepčné.

MVDr. Peter Mláka

Promoval na Veterinární a farmaceutickej univerzite v Brne v roku 1997. V našej praxi pracuje od roku 1999.
Venuje sa hlavne kardiológii a ortopédii. Absolvoval ESAVS Cardiology course I, II a III v Luxembursku v roku 2007, 2008 a 2011 . Na našom pracovisku vykonáva ortopedické operácie a ortopedické, neurologické a kardiologické vyšetrenia.

 

MVDr. Ladislav Smatana


Ukončil Vysokou školu veterinární v Brne v roku 1988. Potom pracoval na OVS v Prievidzi, v rámci toho aj v ZOO Bojnice. V roku 1992 sa stal súkromným veterinárnym lekárom. V roku 1996 absolvoval pobyt na Veterinary Teaching Hospital Colorado State University vo Fort Colins, čo asi najviac ovplyvnilo jeho ďalšiu prácu.
V našej praxi sa venuje najmä managementu, ambulantnej starostlivosti, chirurgii mäkkých tkanív, posudzovaniu dysplázie bedrových a lakťových kĺbov.
Od roku 2001 pracuje ako veterinárny konzultant pre klinickú výživu firmy Royal Canin.

MVDr. Martin Borko
Absolvoval ÚVL Košice v roku 2001 a od vtedy pracuje u nás.
Venuje sa predovšetkým ultrasonografii brušnej dutiny, chirurgii mäkkých tkanív, internej medicíne a dermatológii. 

MVDr. Daniela Turanová
Promovala na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach v roku 1988. Pracuje v našej praxi od roku 1997.
Venuje sa predovšetkým ambulantnej starostlivosti, chirurgii mäkkých tkanív a chorobám hlodavcov a exotických zvierat.

MVDr. Veronika Nováková
Je absolventkou ÚVL Košice z roku 2009. Venuje sa predovšetkým stomatológii, a tiež medicíne koní.

bottom of page