top of page
Vakcinácia psov
Vek kedy je šteniatko alebo mačiatko pripravené opustiť svoje "rodinné zázemie" je najskôr
vo veku 7- 8 týždňov. Šteňa pri kúpe musí byť začipované (Novela zákona č. 184/2018 Z.z.,
ktorá mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti - platné od 1. septembra 2018)
a je vhodné aby bolo viackrát odčervené a zavakcinované.
Obdobie od 5. do 7. - 9. týždňa veku sa nazýva aj "imunologické okno". To znamená, že v tomto
čase v krvi šteniat pretrvávajú protilátky od matky, ktoré ho už dostatočne nechránia,
ale zároveň sú schopné zneškodniť vakcínu, ktorá je potom neúčinná. Vakcináciu je preto
potrebné ešte zopakovať podľa doporučenej vakcinačnej schémy. 
 
 
 
 
 
 
D - psinka (vírusové ochorenie postihujúce nervový, tráviaci, dýchací systém)
P - parvoviróza (vysoko infekčné vírusové ochorenie, ktoré môže postihnúť kostnú dreň, lymfatický systém,                   srdcovú svalovinu, ale najmä tráviaci trakt - spôsobuje nechutenstvo, apatiu, horúčku, zvracanie, krvavú hnačku.
H - infekčná hepatitída (vírusové ochorenie postihujúce pečeň, ktoré môže spôsobiť jej vážne poškodenie)
Pi - parainfluenza (respiračné vírusové ochorenie podobné chrípke, vírus je spolu s ďalšími vírusmi a baktériami             súčasťou tzv. kotercového kašľa)
L - leptospiróza (bakteriálne ochorenie, ktoré je prenášane najmä močom hlodavcov a spôsobuje poškodenie               pečene a obličiek; ZOONÓZA - ochorenie je prenosné zo psa aj na ľudí)
R - besnota - zo zákona jediná povinná vakcinácia, potrebná hladina protilátok nastupuje 3 týždne po prvej                      aplikácii; ZOONÓZA  

U dospelých psov je už vakcinácia jednoduchšia:
infekčné ochorenia (DHPPiL)        1 x / rok 
        besnota (R)                                    1 x / 1-3 roky 

 

Majitelia psov boli zvyknutí na pravidelnú každoročnú vakcináciu proti besnote. Zákon č 39. o Veterinárnej starostlivosti bol však pozmenený s účinnosťou od 1.11.2011. Časový interval medzi dvoma očkovaniami sa prispôsobuje vakcinačnej schéme výrobcu a to od 1 do 3 rokov. ​

...“ Vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný na vlastné náklady pri vnímavých mäsožravých zvieratách starších ako tri mesiace zabezpečiť jeho vakcináciu a revakcináciu proti besnote podľa vakcinačnej schémy výrobcu ​použitej vakcíny, ......“​

 

 
Iné možné vakcinácie:​

Borelióza známa aj ako Lýmska choroba je bakteriálne ochorenie prenášané kliešťami. Spôsobuje chronické ochorenia kĺbov a postihuje aj srdcovo-cievny systém a obličky. Úplne prvá vakcína v živote zvieraťa je vhodná až po kompletnom dokončení základnej vakcinačnej schémy. Účinné je dať si zavakcinovať psíka ešte pred začiatkom "kliešťovej sezóny"
tzn. vo februári. Prvú vakcínu v živote zvieraťa treba zopakovať o 4 týždne. Potom stačí vakcinovať 1 x / rok.

Kotercový kašeľ /infekčná laryngotracheitida/ je ochorenie horných dýchacích ciest. Pôvodcami sú dva vírusy /Parainfluenza vírus a Adenovírus typ 2/, ktoré poškodia sliznicu horných ciest dýchacích a následne umožnia osídlenie baktériami Bordetella bronchispetica. Ochorenie je prenášané kvapôčkovou infekciou a je vysoko nákazlivé. Môže prejsť až v komplikovaný zápal pľúc. Proti jednému z vírusov je pes vakcinovaný už v kompletnej každoročnej vakcíne (zložka "Pi") - parainfluenza vírus, ale proti baktérii nie je imúnny. Ako prevencia pred infekciou existuje  komplexná vakcína na všetkých troch pôvodcov, ktorú je možné aplikovať lokálne na nosovú sliznicu - nakvapkaním do nosnej dierky. Imunizáciu treba vykonať 1 x / rok.

Tetanus je ochorenie spôsobené toxínom produkovaným baktériou Clostridium tetani. Postihuje nervovo-svalový systém. Psy sú na toxín v porovnaní s človekom a koňom menej citlivé. V súčasnej dobe nie je výskyt tohto ochorenia častý, avšak ojedinele sa vyskytnú prípady infekcie, ktoré majú častokrát, hlavne pri neskorej diagnóze, otáznu až nepriaznivú prognózu. Vstupnou bránou infekcie je hlboké bodné alebo tržné poranenie, šteňatá sa môžu infikovať v období výmeny zubov, prípadne vzniká ako komplikácia po operácii, kde neboli dodržané základné zásady asepsy. Aj keď pes infekciu prekoná, nemá dostatočnú hladinu protilátok na to,aby ho chránili pred ďalšou infekciou. Jedinou spoľahlivou prevenciou je vakcinácia. Je určená pre psy staršie ako 3 mesiace. Po prvej vakcíne je potrebné ju zopakovať o tri týždne a potom stačí vakcinovať 1 x / 2 roky.

Herpesviróza jej pôvodcom je herpesvírus – 1. Priebeh ochorenia je rôzny a závisí od veku a zdravotného stavu zvieraťa. U starších šteniat a dospelých psov postihuje hlavne horné cesty dýchacie a býva súčasťou syndrómu "kotercového" kašľa. U novonarodených šteniatok spôsobuje krvácanie a odumieranie všetkých orgánov, ktoré končí vo väčšine prípadov úhynom celého vrhu. Rovnako vyvoláva ochorenie spôsobujúce reprodukčné problémy, medzi ktoré patria poruchy plodnosti u samíc, u infikovaných gravidných samíc môže dôjsť k resorbovaniu plodu, k potratu, k pôrodu mŕtvych šteniat alebo k pôrodu šteniat, ktoré sú síce zdravé, ale stávajú sa nosičmi vírusu a sú zdrojom infekcie. Vírus sa prenáša priamym kontaktom postihnutých psov. Vírus sa vylučuje sekrétmi z úst, nosa a pohlavných orgánov. Prevenciou šírenia tohto ochorenia je vakcinácia sučky, ktorú máte v úmysle nakryť . Sučku je potrebné zavakcinovať dvakrát. Prvá vakcína sa aplikuje medzi 1.dňom hárania až 10. dňom po nakrytí a druhý krát 1-2 týždne pred pôrodom. Problém vakcíny je v krátkodobom pretrvávaní protilátok v sére sučky a preto je nutné opakovať vakcináciu pri každej gravidite.
vakcinacia pes.jpg
MPC_Dog_Vaccine_Main.jpg
bottom of page