Trojitá osteotómia tíbie a Tibial tuberosity advancement
TTO (triple tibial osteotomy, alebo trojitá osteotómia tíbie) je technika, ktorú vyvinul austrálsky chirurg Dr. Warrick Bruce. Pomocou troch rezov v holennej kosti a odstránením malého klinu kosti, dosiahneme to, že plošina holennej kosti sa dostáva do pravého uhla s hlavným patelárnym väzom. V takom prípade, ak pes stojí, alebo sa hýbe, v kolennom kĺbe nevznikajú sily, ktoré by posúvali holennú kosť dopredu. Toto je cieľ a to zabezpečí dobrú funkčnosť kolena a výrazné spomalenie rozvoja degeneratívnych zmien. Výhodou tejto techniky je teda lepší dlhodobý efekt oproti náhrade väzu, nevýhodou je väčšia invazivita, dlhší operačný čas a takmer dvojnásobná cena zákroku. Dlhodobé výsledky však podľa mňa stoja za to.
 
Prípadová štúdia - Americký pitbul, čiastočná ruptúra LCC, úlné zotavenie. Video.

Obr.1 ukazuje sklon tib. plošiny pred operáciou Obr.2 ukazuje výsledok operácie                  Obr.3 a 4 ukazujú to isté na našom pacientovi, ktorým bol 7 ročný labrador

TTA technika (tibial tuberosity advancement) je tiež technika stabilizujúca koleno pri prasknutom prednom skríženom väze zmenou silového pôsobenia. V tomto prípade je v holennej kosti urobený len 1 rez. Používame jej "odnož"- TTA porous.

Copyright 2022, No animals were harmed in the making

  • w-facebook
  • w-twitter
  • w-googleplus

© 2023 by Animal Clinic

  • w-facebook
  • w-twitter
  • w-googleplus

SLUŽBY

- preventívna medicína

- vakcinácie

- kastrácie

- výjazdy ku pacientom

- chirurgické zákroky (základné,        brušná, hrudná, kostná chirurgia)

- interná medicína

- dermatológia

- stomatológia

- oftalmológia

- kardiológia

- ortopédia

- krmivá značky Royal Canin

OTVÁRACIE HODINY

pondelok - piatok 

sobota

nedeľa

8:00 - 19:00

9:00 - 12:00

zavreté

Školská 60
BOJNICE

972 01

ADRESA

KONTAKT

Tel:                  

Pohotovosť:  

Mail:           

Facebook: