top of page

Technické vybavenie

 

Technické vybavenie na stomatologické úkony sme obstarali od spoločnosti Chiromega, ktorá vyrába humánne stomatologické jednotky. 

Pre našu veterinárnu prax sme zvolili mobilnú stomatologickú jednotku Chiromega 654 Cart. Pozostáva z nasledovných častí:

Ultrazvukový odstraňovač zubného kameňa

Turbína (vŕtačka) chladená vodou

Vzduchová a vodová striekačka

Mikromotor

Peristaltická pumpa

 

bottom of page