Technické vybavenie

 

Technické vybavenie na stomatologické úkony sme obstarali od spoločnosti Chiromega, ktorá vyrába humánne stomatologické jednotky. 

Pre našu veterinárnu prax sme zvolili mobilnú stomatologickú jednotku Chiromega 654 Cart. Pozostáva z nasledovných častí:

Ultrazvukový odstraňovač zubného kameňa

Turbína (vŕtačka) chladená vodou

Vzduchová a vodová striekačka

Mikromotor

Peristaltická pumpa