top of page

Služby

Na tejto stránke nájdete zoznam všetkých oblastí veterinárnej medicíny, ktorým sa naši zverolekári venujú. 

Preventívna medicína

vakcinácia, ochrana pred vonkajšími / vnútornými parazitmi, poradenstvo v oblasti výživy, predaj výživových doplnkov, krmív značky Royal Canin Vakcinácie 

vakcinácie psov, mačiek, fretiek a králikov 

Čipovanie + vydanie Pet Pasu

Kastrácie     

kastrácia psa, mačky, alebo iného zvieraťa (fretka, králik, morča, činčila) 

Laparoskopická kastrácia   Novinka! 

Laboratórne vyšetrenia
vyšetrenie krvi, moču a trusu 

 

Kardiológia

komplexné kardiologické vyšetrenie (RTG, EKG, USG), preventívne vyšetrenie do chovu, liečba a monitoring vývoja ochorenia,

operácia vrodenej vady PDA (patentný duktus arteriózus)

Ortopédia

klinické a RTG vyšetrenie pri krívaní, deformitách končatín, vyhotovenie oficiálnych RTG snímkov do chovu (u niektorých plemien aj posúdenie), liečba a stabilizácia zlomenín, chirurgická liečba dysplázie lakťa, OCD ramena, korekčná osteotómia pri poruchách rastu dlhých kostí, chirurgické riešenie luxácie pately, ruptúry skríženého kolenného väzu metódou TTA / TTO/ TWO

artroskopické vyšetrenie lakťa a ramena     Novinka! 

Stomatológia      

ošetrenie chrupu - ultrazvukové čistenie zubného kameňa, extrakcia poškodených zubov, extrakcia perzistentných mliečnych zubov, záchovná stomatológia (plomby), ošetrenie zlomených zubov

Dermatológia

diagnostika a liečba kožných ochorení Oftalmológia
základné vyšetrenie oka, Schirmerov test (produkcia sĺz),
fluoresceínový test (poškodenie rohovky), meranie vnútroočného tlaku, chirurgická korekcia viečok, chirurgické ošetrenie vredov rohovky,
operácie III. viečka
Chirurgia

chirurgické riešenie brachycefalického syndrómu (podnebie, nos), paralýzy hrtanu, kolabsu priedušnice (vonkajšia výstuž)

bottom of page