Identifikácia a registrácia spoločenských zvierat po 1.11.2011 zvieratá, ktoré nie sú predmetom premiestnenia.
Od 1.11. 2011 musí vlastník zvieraťa na svoje náklady zabezpečiť identifikáciu a registráciu každého psa,mačky a fretky.
To znamená, že každý pes, mačka, fretka musí byť nezameniteľne označený transpondérom - mikročipom spĺňajúcim normu ISO11784 alebo čitateľným tetovaním. Tetovanie je platné, ak sa dá  dokázať, že bolo vykonané pred dátumom 3.7. 2011 a je riadne čitateľné.
Psi, ktorí sú tetovaní po 3.7.2011 musia byť označení transpondérom - mikročipom.
Na psy, mačky a fretky, ktoré sa narodili pred účinnosťou zákona č 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, /Ďalej len zákona " č. 39/2007 Z.z. "), t.j. pred 1.11.2011, sa vzťahuje dvojročné prechodné obdobie v súlade s § 54b ods. 5 zákona č. 39/2007 Z.z.. Počas plynutia prechodného obdobia, ktoré končí dňa 30.9. 2013 musia byť psy, mačky alebo fretky označené transpondérom - mikročipom. Na psy, mačky alebo fretky, ktoré sa uvádzajú na trh, prevádzajú do vlastníctva alebo držby inej osoby sa toto prechodné obdobie nevzťahuje. Aplikáciu mikročipu môže vykonávať len veterinárny lekár, ktorý je aj zodpovedný za prevedenú aplikáciu. Zodpovednosťou veterinára je, overiť si funkčnosť mikročipu pred aplikáciou a po aplikácii na zvierati. Musí mať teda špeciálnu čítačku.
Údaje o identifikácii zvieraťa a vlastníka musia byť vedené v Centrálnom registri spoločenských zvierat ( ďalej CRSZ ). Údaje do CRSZ zadáva veterinár, ktorý vykonal identifikáciu zvieraťa.
Mikročip sa aplikuje na medzinárodne dohodnuté miesto t.j. podkožie na  ľavej strane krku, alebo nad ľavú lopatku u všetkých teplokrvných cicavcoch. Na aplikáciu mikročipu sa zviera bežne neuspáva - je to ambulantný zákrok na počkanie, avšak je možno menej stresujúce pre zviera a majiteľa, keď využije nejakú najbližšiu narkózu na vykonanie identifikácie.​

                        Sterilne zabalený mikročip                                                                   špeciálna čítačka                                                                              schematický obrázok

Copyright 2022, No animals were harmed in the making

  • w-facebook
  • w-twitter
  • w-googleplus

© 2023 by Animal Clinic

  • w-facebook
  • w-twitter
  • w-googleplus

SLUŽBY

- preventívna medicína

- vakcinácie

- kastrácie

- výjazdy ku pacientom

- chirurgické zákroky (základné,        brušná, hrudná, kostná chirurgia)

- interná medicína

- dermatológia

- stomatológia

- oftalmológia

- kardiológia

- ortopédia

- krmivá značky Royal Canin

OTVÁRACIE HODINY

pondelok - piatok 

sobota

nedeľa

8:00 - 19:00

9:00 - 12:00

zavreté

Školská 60
BOJNICE

972 01

ADRESA

KONTAKT

Tel:                  

Pohotovosť:  

Mail:           

Facebook: