top of page

Ortopédia

U zvierat nie sú zriedkavé ochorenia kĺbov, kostí, väzov, šliach a svalov. Ich rozpoznaním a liečbe sa venuje ortopédia.

Niektoré ortopedické ochorenia vzniknú počas rastu, ako vývojové vady. Preto poskytujeme klinické a RTG vyšetrenia u rastúcich psov či už preventívne​ (nie všetky vady sa viditeľne prejavujú), pri krívaní, alebo deformitách končatín. Chirurgicky liečime prípady dysplázie lakťového kĺbu (FCP, UAP, OCD), OCD ramenného, kolenného a členkového kĺbu. Pri poruchách rastu dlhých kostí vykonávame korekčné osteotómie.

Pomerne častou vývojovou vadou u malých plemien psov je luxácia pately​ a Calvé-Perthesova choroba.

Najčastejšie ortopedické ochorenia sú spôsobené traumaticky. Sú to zlomeniny, poškodenia väzov, vykĺbenia. Na našom pracovisku sme vybavení pre liečbu zlomenín platničkami, klincami a vonkajšími fixátormi. Sme schopní ošetriť poškodenia väzov a vykĺbenia. Najčastejším poškodeným väzom a zároveň najčastejším zranením na panvovej končatine je prasknutý predný skrížený väz v kolennom kĺbe - odborne to nazývame ruptúra LCC .
bottom of page