top of page

Laboratórium
Vzhľadom na to, že pri rozhodovaní o správnej liečbe našich pacientov často ide o čas, snažíme sa viaceré vyšetrenia robiť priamo u nás na klinike.

 

V súčasnosti sú dostupné prístroje s pomerne jednoduchou obsluhou, alebo rýchle testy, ktoré ponúkajú spoľahlivé výsledky.

Priamo u nás robíme:


Vyšetrenie moču (hustota, chemické vyšetrenie Phan papierikom a vyšetrenie močového sedimentu).

 

Vyšetrenie trusu na prítomnosť parazitov.


Koprologické vyšetrenie a vyšetrenie krvi. Z krvných vyšetrení robíme priamo u nás hematologické vyšetrenie (krvný obraz), krvný náter, autoaglutinačnú skúšku, biochemické vyšetrenie krvi (glukóza, urea, kreatinín, albumín, celková bielkovina, pečeňové enzýmy, vápnik, fosfor, cholesterol, triglyceridy, amyláza, pankreatická lipáza,  žlčové kyseliny, celkový tyroxín a kortizol).

 

Pomocou rýchlych laboratótnych testov dokážeme z malého množstva vzorky vyšetriť infekčné ochorenia psov a mačiek. Medzi tieto ochorenia patrí Parvoviróza, Giardióza, FeLV, FIV, Borelióza, Ehrlichióza, Anaplasmóza, Dirofilarióza).
 

Ostatné vyšetrenia zabezpečujeme v spolupráci s laboratóriami (NsP Bojnice, Alphamedical, VetMedLabor Budapešť, Idexx Ludwigsburgh...).

bottom of page