top of page

POZOR, RODENTICÍDY!

 

Čo robiť, ak Váš pes zjedol otravu na potkany?

Rodenticídy su prostriedky určené na tlmenie premnoženej populácie škodlivých hlodavcov a bývajú veľmi častou príčinou intoxikácie psov a mačiek. Existuje množstvo druhov týchto jedov. Medzi najčastejšie používané patria chemikálie, ktoré bránia zrážaniu krvi a majú kumulatívny účinok, to znamená, že príznaky otravy sa prejavia niekoľko dní po požití jedu. 

 

Vzhľad nástrahy udáva základný návnadový materiál, čo najčastejšie bývajú obilninový šrot, zbytky pečiva a podobne.  Tento návnadový materiál zvyšuje chutnosť a atraktívnosť návnady nielen pre hlodavce, ale aj pre masožravce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čo robiť, ak ste videli svojho psa zožrať otravu?

Opatrenia prvej pomoci sú účinné len v prípade, že ste psa videli zožrať nástrahu. Odporúča sa výplach žalúdka.

Doma radšej nerobte žiadne pokusy prvej pomoci, ako napríklad podanie mlieka- len sa urýchli vyprázdnenie žalúdka do čriev aj s jedom. Nevyvolávajte zvracanie! U psa nie je možné vyvolať dávivý reflex ako u človeka. 

 

Najlepšie riešenie je okamžite navštíviť veterinára. Úplne ideálne je priniesť obal z nástrahy, kde veterinár zistí, o aký druh otravy sa jedná. Veterinár zhodnotí stav psa. Podá mu emetiká- lieky sposobujúce dávenie. Následne vypláchne v celkovej anestézii psovi žalúdok. Ak sa toto všetko zvládne do hodiny od zožratia jedu, je veľká šanca, že sa podarí dostať zo žalúdka celý obsah. Po výplachu, keď sa pes preberie, je vhodné podať mlieko, prípadne živočíšne uhlie, aby sa zvyšné toxíny naviazali a nevstrebali cez črevá do tela.

 

 

Čo ak mám podozrenie na to, že moj pes zožral otravu, ale neviem kedy a kde, respektíve od zožratia jedu ubehla dlhšia doba ako jedna hodina? 

Na jedy, ktoré bránia zrážaniu krvi, existuje liečba, ktorá je založená na podávaní masívnych dávok vitamínu K, ako priameho antidóta a to v priebehu aspoň 5 týždňov.

Prečo je vitamín K taký dôležitý alebo ako jed znemožní zrážanie krvi? 

Tieto jedy sa svojím chemickým  zložením podobajú na vitamín K. Ten je nenahraditeľnou súčasťou pri zŕažaní krvi. Bez zrážania krvi by žiaden živý tvor nemohol existovať. Proces zrážania krvi prebieha cez množstvo zložitých reakcií (kaskáda reakcií), pri ktorých sa do seba zlúčia štyri látky.  Tieto látky produkuje pečeň a v tele sa normálne nachádzajú v neaktívnej forme. Na ich aktiváciu je potrebný vitamín K.  Vitamín K sa v pečeni nachádza v zásobe, v neaktívnej forme - teda je nepoužiteľný.  Telo premieňa vitamín K na aktívnu formu pomocou špeciálneho enzymatického systému. Ak zviera zožerie otravu, telo si ju veľmi rýchlo pomýli s vitamínom K.  Svojou chemickou podobou na vitamin K obsadí otrava tento veľmi doležitý enzymatický systém a tým nezostanú enzýmy na premenu nektívnej formy vitamínu K na aktívnu. Celá kaskáda reakcií pre zrážanie krvi sa zastavuje hneď na začiatku a ani sa nespustí. To spôsobí, že zviera pomaly vykrváca. 

Príznaky otravy:
  • Spontánne krvácanie z prirodzených telových otvorov
  • Ďalej pokračuje slabosť a malátnosť
  • Dochádza ku zvracaniu krvi, krvácaniu z nosnej dierky, objavuje sa krv v moči a v stolici
  • Vyskytuje sa krvácanie na spojivke a dúhovke oka
  • Zviera intenzívne a dlhodobo krváca z drobných povrchových poranení

Úplne ideálne je incidentu predísť. Ako?

Nástrahy umiestňujte tak, aby sa ku nim pes nedostal. Ak viete, že v prostredí sú alebo by mohli byť nástrahy, nevenčite psa bez vôdzky a venujte zvýšenú pozornosť tomu, čo pes berie do úst.  

bottom of page