top of page

Kastrácia feny trochu inak

Sterilizácia feny je rutinný, frekventovaný zákrok. Aspoň takto sa to píše vo veterinárnej  literatúre. Z tohto výroku sa zdá, že nič nové v tejto záležitosti už nemožno objaviť. Opak je pravdou, pretože zákrok je síce rutinný, ale technicky a odborne pomerne náročný! Neraz frustroval mnohých veterinárov. 

 

Prvým momentom, ktorý treba spomenúť je narkóza, pretože bez nej to jednoducho nejde. 

Väčšina veterinárov na Slovensku stále používa injekčnú narkózu. Nemám nič proti injekčnej narkóze, avšak čo s nestabilným a starým pacientom, ktorý potrebuje sterilizáciu aj vo vyššom veku a je rizikovým pre bežnú injekčnú narkózu? Nielen pre týchto pacientov je dnes možné spraviť  trochu viac. Je možné uspávať s ďaleko väčším komfortom v tzv. Inhalačnej narkóze. Pacient je v takejto narkóze intubovaný (má zavedenú trubičku do dýchacích ciest, pomocou ktorej inhaluje narkotiká a kyslík). Vďaka intubácii je možné monitorovať základné životné funkcie: saturáciu kyslíkom, srdcový rytmus a výdychový CO2. 

 

Ďalším úskalím je dostatočné vytiahnutie vaječníkov do operačnej rany a odstránenie celých vaječníkov. Na našom pracovisku na tento účel používame Hauptmanov retraktor. Chirurgovi poskytne dostatočný komfort na odstránenie celého tkaniva a možnosť menšej operačnej rany. Ponechanie čo i len malého kúska vaječníka spôsobí fene komplikácie: nekontrolovateľné háranie aj napriek kastrácii, ochota k páreniu a prípadná falošná kotnosť, nádory mliečnej žľazy. S týmito komplikáciami sa žiaľ niekedy stretávame, keď sme požiadaní o reoperáciu zle vykonanej kastrácie iným veterinárom, alebo tzv. kastrácie "na divoko, aby si zvieratá užili", pri ktorej je veľmi nesprávne odstránená iba maternica, ale sú ponechané jeden alebo oba vaječníky. Takýto spôsob kastrácie je žiaľ nesprávny a v podstate vôbec nemá zmysel z hľadiska prevencie nádorov na mliečnej žľaze atď.

              

Ďalšia pozornosť by mala byť venovaná dôkladnému ošetreniu pahýľa krčka maternice. Na našom pracovisku po plastike krčka vykonávame tzv kolposuspenziu (t.j. prišitie pahýľa do operačnej rany). Tento zákrok sa vykonáva ako prevencia pred pokastračným pomočovaním. U feny v dôsledku poklesu estrogénov po odstránení vaječníkov môže vzniknúť stav zníženej tonizácie svalov močového mechúra a močovej rúry. V dôsledku toho by mohlo dochádzať k úniku moču. 

Kolposuspnezia zabraňuje vchlípeniu pahýľa krčka do panvovej dutiny a vytvára jemný tlak  na  vývodné močové cesty. Tým zabraňuje uvoľňovaniu svalov v tejto oblasti a zlepšuje funkciu svalstva kompetentného za únik. 

                

Na záver poskytujeme našim klientom intradermálny steh, ktorý zvyšuje pooperačný komfort. Pacient nemá potrebu lízať ranu, pretože ho nedráždia uzlíky klasických stehov a odpadáva nutnosť vyberania stehov z operačnej rany,  pretože intradermálny steh je vstrebateľný . 

bottom of page