top of page
Kardiológia
 
Tak ako ľudia, aj zvieratá žiaľ majú ochorenia srdca. Tie je potrebné vedieť odhaliť a aj liečiť. Tomu sa venuje odbor medicíny - kardiológia. Možno sa spýtate, čo sa na takom srdci môže pokaziť? Srdce zvierat môže mať poškodené chlopne, môže mať defektný metabolizmus svalových buniek (tomu hovoríme kardiomyopatia), môže mať porušený rytmus práce (arytmie), v srdci sa môže vytvoriť nádor, môže vzniknúť ochorenie osrdečníka (perikardu)...
Najčastejšie ochorenia srdca u psov sú degeneratívne ochorenia chlopní  a dilatatívna kardiomyopatia.

 
U mačiek je najčastejšia hypertrofická kardiomyopatia, u fretiek dilatatívna kardiomyopatia.
Ochorenia srdca sa prejavujú rôznymi príznakmi, ktoré však zďaleka nie sú špecifické. Vyskytujú sa aj pri iných ochoreniach a kardiológ preto často pracuje aj na vylúčení kardiologickej príčiny zo zoznamu možných príčin daného stavu. Ako sa choré srdce prejavuje? Časté príznaky sú kašeľ, sťažené dýchanie, zhoršená  výkonnosť, slabosť, ascites (hromadenie tekutiny v brušnej dutine), opuchy podkožia, prechodná strata vedomia. Pri vrodených vadách sa môže vyskytnúť znížená životaschopnosť, cyanóza (modré sfarbenie slizníc a kože) a spomalený rast.
Na našom pracovisku poskytujeme klinické vyšetrenie kardiologických pacientov, elektrokardiografiu, RTG vyšetrenie a sonografické vyšetrenie srdca. Poskytujeme liečbu a monitoring vývoja ochorenia.

Tu si môžete prečítať článok o liečbe zlyhávania srdca.
 
 
Sme vybavení ultrasonografom s kompletnou kardiologickou
výbavou vrátane farebného dopplera, CW a PW dopplera,
čo umožňuje komplexnejšie vyšetrenie srdca a diagnostiku
vrodených vád srdca.
Z vrodených srdcových vád operujeme patentný duktus arteriózus.
bottom of page