Kora

Naša veteránka Kora. 15 rokov pani A. Koišová