Tara

Maďarská vyžla-Tara ma 2 roky, rada aportuje a má rada ľudí... pani Viera Tabiová