Bernesse di Remata

Celá svorka CHS Bernesse di Remata ďakuje veterine EJMI za skvelú opateru. pan Ivana Ondrejovičová