top of page

Cenník kastrácií

Kastrácia psa (samec) podľa hmotnosti a typu narkózy

Cena zahŕňa:Klinické vyšetrenie pred anestézouIntravenózna alebo inhalačná anestéza (O rozdieloch medzi týmito druhmi anestéz si môžete prečítať v dolnej časti tejto stránky) a monitoring životných funkcií pacientaDepotné antibiotiká na tri dni a lieky od bolestiChirurgický zákrok Hospitalizácia po anestézePooperačná starostlivosťZviera bude majiteľovi odovzdané až pri plnom vedomí, v závislosti od veľkosti pacienta, jeho zdravotného stavu, liekov (antibiotiká), anestetík, a celkových potrebných úkonov.

Kastrácia feny podľa hmotnosti a typu narkózy

Cena zahŕňa:Klinické vyšetrenie pred anestézouIntravenózna alebo inhalačná anestéza (O rozdieloch medzi týmito druhmi anestéz si môžete prečítať v dolnej časti tejto stránky) a monitoring životných funkcií pacientaDepotné antibiotiká na tri dni a lieky od bolestiChirurgický zákrok - OvariohysterektómiaHospitalizácia po anestézePooperačná starostlivosťZviera bude majiteľovi odovzdané až pri plnom vedomí.

Kastrácia kocúra

Cena zahŕňa:

Klinické vyšetrenie pred anestézou

Intravenózna anestéza a monitoring životných funkcií pacienta

Depotné antibiotiká na tri dni a lieky od bolesti

Chirurgický zákrok

Hospitalizácia po anestéze

Pooperačná starostlivosť

 

Zviera bude majiteľovi odovzdané až pri plnom vedomí

Kastrácia mačky (samica)

Cena zahŕňa:

Klinické vyšetrenie pred anestézou

Intravenózna anestéza a monitoring životných funkcií pacienta

Depotné antibiotiká na tri dni a lieky od bolesti

Chirurgický zákrok - Ovariohysterektómia

Hospitalizácia po anestéze

Pooperačná starostlivosť

 

Zviera bude majiteľovi odovzdané až pri plnom vedomí

Please reload

ceny čoskoro aktualizujeme

Pre akú anestézu sa mám rozhodnúť?

 

Výhody Intravenóznej (vnútrožilovej) anestézy, teda uspatie pomocou látky, ktorá sa podá injekčne:

Dostupná cena

 

Nevýhody intravenóznej anestézy:

Útlm srdca a dýchania, zvlášť u starších pacientov a pacientov trpiacich zdravotnými ťažkosťami

Použité anestetiká sa musia detoxikovať v pečeni a obličkách, čím sú tieto orgány pod väčšou záťažou, preto sa neodporúča pre starších a chorých pacientov

 

Výhody Inhalačnej anestézy, teda uspatie pomocou plynu:

Zviera je zaintubované - v prípade zástavy dýchania je možné spustiť riadené dýchanie

Zviera je uspaté plynom, ktorý má minimálne depresívne účinky na srdce a dýchanie

Plyn sa nespracováva v pečeni, väčšinu zviera vydýchne, je to teda šetrnejšia forma narkózy

Intubácia umožňuje prístrojový monitoring dychu a vitálnych funkcií

 

Nevýhody Inhalačnej anestézy:

Vyššia cena

 

 

Na zákrok sa môžete objednať na telefónnom čísle 046 / 5430 623

bottom of page